Genom att klicka på “Godkänn” samtycker du till lagring av kakor på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Se vår sekretesspolicy för mer information.
Tennis privatträning på tennisbana

Klubbregler

På Kungsholmen Tennis strävar vi efter en miljö präglad av utveckling, gemenskap och respekt. Vi bygger vår klubb på ett ömsesidigt samarbete mellan klubben och våra medlemmar. Genom att följa våra gemensamma riktlinjer bidrar varje medlem till en positiv miljö.

Läs mer om klubben

Spelarens ansvar

Regelbunden närvaro
Vi utgår från att spelare deltar på samtliga pass. Detta är grundläggande för en jämn utvecklingstakt inom gruppen. Missade tillfällen kan påverka både den enskilda spelarens framsteg och gruppens sammanhållning.

Respekt 
Visa alltid respekt mot andra spelare, tränare och personal. Detta innefattar god sportsmannaanda gentemot spelare och tränare.

Skötsel av banor och vår tennishall
Håll banorna och övriga faciliteter rena och i gott skick. Rapportera eventuella skador eller problem till personalen omgående.

Punktlighet
Kom i tid till träningar och matcher. Punktualitet visar respekt för både tränare och medspelare.

Kommunikation
För att stärka vår gemenskap uppmuntrar vi öppen och positiv kommunikation. Om du har förslag eller synpunkter, dela gärna dessa via mail. Detta säkerställer att din feedback tas om hand på bästa sätt.

Uppförande
Klubben förbehåller sig rätten att avlägsna en spelare från banan av, men inte begränsat till, någon av följande skäl:

  • Nonchalans av klubbens och hallens regler
  • Användning av mobiltelefoner
  • Osportsligt beteende, såsom svordomar eller att kast av racket
  • Klädsel eller skor som inte är lämpligt för tennis
  • Olämpligt beteende mot klubbens personal, medlemmar eller gäster

Vad du kan förvänta dig

Hög kvalitet
Som medlem i Kungsholmen Tennis kan du förvänta dig träning av högsta kvalitet som främjar din utveckling. Vi värdesätter en stark gemenskap där varje träningstillfälle är en möjlighet att utmanas och ha roligt tillsammans!

Smidig och effektiv kommunikation
Vi strävar efter att hålla en hög nivå på vår kommunikation. Det innebär tydlighet i information gällande träningar, evenemang och eventuella förändringar.

Lika behandling
Alla medlemmar behandlas lika, med respekt för individuella behov och målsättningar. Vi tar detta på stort allvar, och skulle du eller någon du känner uppleva att detta inte efterlevs, uppmanar vi dig att omedelbart ta kontakt med oss.

Balanserade grupper
Vi strävar alltid efter att skapa balanserade grupper. Ibland blir det däremot inte perfekt, och i dessa fall försöker vi vara så pragmatiska och hjälpsamma som möjligt för att hitta den bästa lösningen.

Öppenhet för feedback
Vi välkomnar och uppskattar feedback från våra medlemmar. Vi tycker det är viktigt att alla röster blir hörda. Har du synpunkter på hur vi kan förbättra vår verksamhet så får du gärna höra av dig till oss!  

Strävan efter förbättring
Vi strävar alltid efter att höja ribban genom att utveckla våra träningsmetoder och förbättra den upplevelse vi ger våra medlemmar.

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss gärna via kontaktförmuläret.

Kontakta oss
© 2002-2024 Kungsholmen Tennis AB. Alla rättigheter förbehållna.