Genom att klicka på “Godkänn” samtycker du till lagring av kakor på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Se vår sekretesspolicy för mer information.

Användarvillkor

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, tillgänglig frdu att vara bunden av dessa webbplatsvillkor och ansvarar för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor är du förbjuden att besöka denna webbplats. Materialet på denna webbplats skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar.

2. Användarlicens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Kungsholmen Tennis webbplats för personlig, icke-kommersiell visning. Detta är en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:

Ändra eller kopiera materialet;
Använda materialet i kommersiellt syfte eller för offentlig visning;
Försöka bakåtkompilera programvara på Kungsholmen Tennis webbplats;
Ta bort upphovsrätts- eller andra äganderättsskydd från materialet; eller
Överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på en annan server.

Detta kommer att låta Kungsholmen Tennis avsluta vid överträdelser av dessa restriktioner. Vid avslutande upphör också din visningsrätt och du bör förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett om det är i tryckt eller elektroniskt format.

3. Friskrivningsklausul

Allt material på Kungsholmen Tennis webbplats tillhandahålls "som det är". Kungsholmen Tennis ger inga garantier, varken uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig därför alla andra garantier. Dessutom gör Kungsholmen Tennis inga framställningar om noggrannheten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Kungsholmen Tennis eller dess partners kommer inte att hållas ansvariga för några skador som kan uppstå genom användning av eller oförmåga att använda materialet på Kungsholmen Tennis webbplats, även om Kungsholmen Tennis eller en auktoriserad representant för denna webbplats har informerats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten till sådan skada. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för oförutsedda skador, dessa begränsningar gäller eventuellt inte för dig.

5. Revideringar och Fel

Materialet som visas på Kungsholmen Tennis webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Kungsholmen Tennis lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Kungsholmen Tennis kan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan förvarning. Kungsholmen Tennis förbinder sig inte att uppdatera materialet. Om du märker någon felaktig eller på annat sätt inaktuell information, tveka inte att kontakta oss här så att vi kan granska och rätta till felet vid behov.

6. Länkar

Kungsholmen Tennis har inte granskat alla webbplatser länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på sådana länkade webbplatser. Närvaron av en länk innebär inte att Kungsholmen Tennis godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av Användarvillkor

Kungsholmen Tennis kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår Integritetspolicy här.

9. Gällande lag

Alla anspråk relaterade till Kungsholmen Tennis webbplats ska styras av Sveriges lagar oavsett konflikter i lagbestämmelser.

10. Ångerrätt

Enligt svenska konsumenträttslagar har kunder som har köpt våra tjänster rätt till en 14-dagars ångerrätt från den dag bokningen bekräftades. Om du vill avboka din bokning, gör det inom denna tidsram.

För att avboka din bokning för träning under terminen, vänligen kontakta oss skriftligen eller via e-post och ge oss din bokningsavbokningsförfrågan. Om din avbokning mottas inom den 14-dagars avbokningsperioden kommer vi att återbetala alla gjorda betalningar i sin helhet. Notera att avbokningar som görs utanför 14-dagars avbokningsperioden kanske inte är berättigade till återbetalning, och vi förbehåller oss rätten att debitera hela beloppet som bokningen innebar.

Notera att om träningen har börjat och kunden har deltagit i en träningssession är kunden inte berättigad till återbetalning, förutom i fall av skada eller långvarig sjukdom. I dessa undantagsfall måste kunden ge dokumenterat bevis och återbetalningen kommer att vara föremål för vår avbokningspolicy. Avbokningspolicyn (som finns i Bokningsvillkor) ger detaljerad information om processen för att göra en avbokning på grund av skada eller långvarig sjukdom.

Genom att köpa våra tjänster, bekräftar och accepterar du dessa villkor för bokning och avbokning.

© 2002-2024 Kungsholmen Tennis AB. Alla rättigheter förbehållna.